ประกาศขายเอกสารประกวดราคา

DCAP – SAT1 New Chiller Plant of 12,000 USRT.

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 27 เมษายน 2561 

นัดชี้แจงขอบเขตงานวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ประกาศยื่นเอกสารประกวดราคาในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.


ข้อมูลเพิ่มเติม

www.dcap.co.th