สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

              เนื่องในโอกาศครบรอบการก่อตั้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด  (District Cooling System and Power Plant Co., Ltd.) หรือ DCAP  ปีที่ 14  ...

อ่านต่อ
รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

District Cooling System and Power Plant Company Limited (DCAP)  DCAP, State Enterprise, a joint venture Company of EGAT, PTT and MEA, is a Power Company, which develop a district cooling system ...

อ่านต่อ
นโยบาย QSHE

นโยบาย QSHE

         ด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อความ...

อ่านต่อ
ระบบคุณภาพ

ระบบคุณภาพ

ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) DCAP ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอบเขต : การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็นสำหรับระบบปรับ...

อ่านต่อ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

Visionเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้า  น้ำเย็นและไอน้ำที่มีสมรรถนะสูงMission-    ผลิตไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำให้มีความพร้อมจ่ายสูง มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและความปลอด...

อ่านต่อ
ความเป็นมา

ความเป็นมา

                    บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ...

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์และลูกค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์และลูกค้า

อ่านต่อ

ข้อมูลลูกค้า

DCAP มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกค้า ประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (ค่าเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน) ไฟฟ้า น้ำเย็น ไอ...

อ่านต่อ