สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ขอเชิญ ผู้ค้า ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ผู้ค้าที่ประกอบการ/อาชีพให้คำปรึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอ ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประก...

อ่านต่อ
สถาปนา กฟน.

สถาปนา กฟน.

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 59 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mea.or.th

อ่านต่อ
รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

------ปิดรับสมัตร-------  

อ่านต่อ
นโยบาย QSHE

นโยบาย QSHE

         ด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อความ...

อ่านต่อ
ระบบคุณภาพ

ระบบคุณภาพ

ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) DCAP ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอบเขต : การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็นสำหรับระบบปรับ...

อ่านต่อ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

Visionเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้า  น้ำเย็นและไอน้ำที่มีสมรรถนะสูงMission-    ผลิตไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำให้มีความพร้อมจ่ายสูง มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและความปลอด...

อ่านต่อ
ความเป็นมา

ความเป็นมา

                    บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ...

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์และลูกค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ - ไฟฟ้า - ไอน้ำ   - น้ำเย็น (สำหรับระบบปรับอากาศ) โรงไฟฟ้า DCAP ปัจจุบัน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ...

อ่านต่อ
ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

DCAP มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกค้า ประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (ค่าเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน) ไฟฟ้า น้ำเย็น ไอ...

อ่านต่อ