สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระบบคุณภาพ

ระบบคุณภาพ

ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008)

DCAP ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ขอบเขต : การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ

เลขที่ใบรับรอง : QMS 08011/1163

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)

DCAP ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ขอบเขต : การผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ

เลขที่ใบรับรอง : EMS 09004/300

Tags : ระบบคุณภาพ

view