สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผู้บริหารบริษัท

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย ชาญ ศุภวรรธนะกุล 
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่
Mr. Charn Supawantanakul Senior Deputy General Manager Acting General Manager 
2 นาง อุบลรัตน์ อัตตรัถยา รองผู้จัดการใหญ่
Mrs. Ubonrat   Attarataya Deputy General Manager
3 นาย ทรงพล กฤตยพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
Mr. Songphon Kritayapong Planning & Generating Department Manager (PGM) 
4 นาย คุณาธิป  ภาสุวณิชยพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดการธุรกิจ
Mr. Kunatip Pasuvanichpongs Business Support Department  Manager (BSM)

Tags : ผู้บริหารบริษัท

view