สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ได้มอบชั้นวางหนังสือ หนังสือและสื่อการเรียนให้กับโรงเรียนเทวะคลองตรง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559


 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2 เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ  DCAP เมื่อวันที่ 16 และ 23 ธันวาคม 2559 โดยมีรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมดูงาน

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ด้านสาธารสุข ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้น้อย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาอาบริการประชาชนที่เข้าร่วมกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ สนามหลวง ในระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2560

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สวนพระนคร เขตลาดกระบัง วันที่ 21 มกราคม 2560

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัดรอบโรงไฟฟ้า DCAP ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด จัดกิจกรรมนำผู้แทนชุมชน และผู้แทนส่วนงานราชการรอบโรงไฟฟ้า  DCAP  ไปเยี่ยมชมดูงานโรงไฟฟ้า BLCP ในระหว่างวันที่ 

 

 

 

Tags : กิจกรรมเพื่อสังคม

view