สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

ครบรอบการก่อตั้ง DCAP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (ปตท.) และการไฟฟ้านครหลวง ......

อ่านต่อ
ประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) วันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เรียน ผู้ถือหุ้น บ......

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) (ปตท.) ครบ 38 ปี

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) (ปตท.) ครบ 38 ปี

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด โดยนายชาญ ศุภวรรธนะกุล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาบริ......

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

DCAP 001-2563 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการพนักงานบัญชี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DCAP 002-2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563......

อ่านต่อ
ราคากลาง

ราคากลาง

1. ราคากลางงานโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1...

อ่านต่อ
กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ได้มอบชั้นวางหนังสือ หนังสือและสื่อการเรียนให้กับโรงเรียนเทวะคลองตรง ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุ......

อ่านต่อ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ - ไฟฟ้า - ไอน้ำ - น้ำเย็น (สำหรับระบบปรับอากาศ) โรงไฟฟ้า DCAP ปัจจุบัน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป......

อ่านต่อ
ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

DCAP มีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกค้า ประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย (ค่าเฉลี......

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

Visionเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้า น้ำเย็นและไอน้ำที่มีสมรรถนะสูงMission- ผลิตไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำให้มีความพร้อมจ่ายสูง มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการท......

อ่านต่อ
ความเป็นมา

ความเป็นมา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (ปตท.) และการไฟฟ้านครหล......

อ่านต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) 222 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2327-4242 แฟกซ์ : 0-2327-4244 Ema......

อ่านต่อ

โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1

โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 ประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตของงาน TOR ราคากลาง นัดชี้แจงขอบเขตงานวันศุกร์ที่ 27 เมษาย......

อ่านต่อ

ประกาศร่างTORโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1

เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตของงาน TOR สถานที่ติดต่อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ตั้งแต่วันที่......

อ่านต่อ

ประกาศร่างขอบเขต

2.Invitation for Gas Turbine Long Term Service Agreement (LTSA) 1.ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1...

อ่านต่อ
ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมานั้น จึงกำหนดให้ผู้ค้า......

อ่านต่อ

ประกาศ DCAP 002-2562 เรื่องการจัดหารถยนต์ใช้งานของ DCAP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ DCAP 002-2562 เรื่องการจัดหารถยนต์ใช้งานของ DCAP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง...

อ่านต่อ

คกบผ

กกกกกกก...

อ่านต่อ
view