สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ DCAP 006-2562 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพนักงานธุรการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ DCAP 008-2562 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ DCAP 009-2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 62)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 62)

ประกาศ DCAP 012-2562 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหารถยนต์เช่าเพื่อใช้ประจำสำนักงาน DCAP จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ DCAP 014-2562 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานจัดหาดูงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ DCAP 015-2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ปี 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

DCAP 016-2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 62)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 62)

ประกาศ DCAP 017-2562 เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

view