สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
- ไฟฟ้า
- ไอน้ำ  
- น้ำเย็น (สำหรับระบบปรับอากาศ)

โรงไฟฟ้า DCAP ปัจจุบัน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ 2 ชุด ความร้อนที่เหลือจากการสันดาปนำไปผลิตไอน้ำความดันสูงและส่งไปเป็นต้นกำลังขับเคลื่อนผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ 1 ชุด รวมความสามารถสูงสุดในการผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน 94.5 MW ไอน้ำความดันต่ำส่วนสุดท้ายส่งไปเป็นต้นกำลังในการผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้งรวม 33,000 ตันความเย็น 

Tags : ข้อมูลผลิตภัณฑ์

view